Chráněná označení Evropské unie

Chráněná označení EU je systém tří označení určených k ochraně a propagaci jmen kvalitních zemědělských výrobků a produktů.

 • PDO – chráněné označení původu
 • PGI – chráněné zeměpisné označení
 • TSG – zaručená tradiční specialita

PDO – chráněné označení původu

Jakost a vlastnosti produktu jsou zásadně nebo výlučně dány konkrétním zeměpisným prostředím s jemu vlastními přírodními a lidskými činiteli a který se vyrábí, zpracovává a připravuje v určité zeměpisné oblasti.

Chráněné označení původu (PDO – protected designation of origin) má zaregistrováno šest produktů z České republiky:

 • Žatecký chmel
 • Pohořelický kapr
 • Nošovické kysané zelí
 • Český kmín
 • Chamomilla bohemica (Heřmánek pravý)
 • Všestarská cibule

PGI – chráněné zeměpisné označení

Tento název identifikuje produkt pocházející z určitého místa či oblasti, jehož jakost, pověst nebo jiné vlastnosti lze přičíst především jeho zeměpisnému původu a u něhož alespoň jedna z fází produkce probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.

Chráněné zeměpisné označení (PGI – protected geographical indication): z České republiky je zaregistrováno 23 produktů:

 • Českobudějovické pivo
 • Budějovický měšťanský var
 • Budějovické pivo
 • Štramberské uši
 • Karlovarský suchar
 • Hořické trubičky
 • Lomnické suchary
 • Třeboňský kapr
 • Pardubický perník
 • Chodské pivo
 • České pivo
 • Znojemské pivo
 • Mariánskolázeňské oplatky
 • Brněnské pivo, Starobrněnské pivo
 • Březnický ležák
 • Černá Hora
 • Jihočeská Niva
 • Jihočeská Zlatá Niva
 • Olomoucké tvarůžky
 • Karlovarské trojhránky
 • Karlovarské oplatky
 • Chelčicko — Lhenické ovoce
 • Valašský frgál

TSG – zaručená tradiční specialita

Zaručená tradiční specialita (TGS – traditional speciality guaranteed), zaručuje především přesnost receptury, nikoliv značku výrobce. Označení popisuje konkrétní produkt nebo potravinu, které jsou výsledkem způsobu produkce, zpracování nebo složení odpovídajících tradičním postupům pro dotyčný produkt či potravinu nebo jsou vyrobeny ze surovin a přísad, které jsou tradičně používány.

Ze všech chráněných označení původu je značka využívána nejméně. V České republice se toto označení vztahuje na tyto masné  výrobky:

 • Tradiční Špekáčky
 • Spišské párky
 • Tradiční Lovecký salám
 • Liptovský salám
 • Pražská šunka