Vyznáte se ve značení výrobků?

Program Česká Kvalita sdružuje značky kvality, které označují české výrobky. Cílem programu je systematicky sdružovat relevantní značky kvality pro výrobky, které se prodávají na českém trhu. „Recyklační“ symboly označují, z jakého recyklovatelného materiálu je daný produkt vyroben. Značka CZECH MADE je značkou kvality s nejdelší tradicí v České republice. Od roku 1993 je udělována pro výrobky vyráběné v rámci nejrůznějších odvětví. V roce 1995 rozšířila svou působnost a začala být udělována i za oblast služeb. Jedná se o značku komplexní.

Americká „Zelená pečeť“. Zaručuje splnění mezinárodních standardů ISO 14020, 14024, které se zabývají šetrností výrobků k životnímu prostředí a zdravotní nezávadností od výroby přes použití až po likvidaci.

Označení CE je vyžadováno u mnoha výrobků. Oznamuje, že výrobek splňuje bezpečnostní a zdravotní požadavky a požadavky na ochranu životního prostředí v EU.

Značka udává, že obal je třeba po použití vyhodit do koše a nikam jinam (například na zem). Výrobce nám také nepřímo říká, že pro obal nezajistil žádné lepší využití, než je skládka – nezajistil žádnou recyklaci.

Společnost Český výrobek s.r.o. aktivně podporuje české výrobky, české výrobce a samotné spotřebitele. Pomáhá zákazníkům v orientaci při nákupu českých výrobků tak, aby je mohli lépe identifikovat.

Značku kvality dTest mohou nést pouze ty produkty, které získaly v nezávislém a objektivním testu hodnocení 70 % a více. Výrobek navíc musí patřit mezi třetinu nejlépe hodnocených v daném testu a jeho vlastnosti musí být po dobu používání značky stejné, jako byly v době realizace testu.

Nadační fond ČESKÝ VÝROBEK (NFČV) podporuje české výrobky. Značka existuje od roku 1994. Cílem neziskové organizace Nadační fond ČESKÝ VÝROBEK (NFČV) je informovat spotřebitele o kvalitních českých výrobcích a podpořit jejich prodej. 


Ekoznačka EU „The Flower“ – je ekvivalentem české značky „Ekologicky šetrný výrobek“ a „Ekologicky šetrná služba“.

Značka Zelený bod je ochrannou známkou. Označení obalu značkou Zelený bod znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62. 

Global Ecolabelling Network (GEN) je nezisková asociace sdružující organizace, které provozují ekolabelingové systémy neboli environmentální značení I. typu. Vedle těchto organizací jsou přidruženými členy GEN ještě další dvě organizace, které samy o sobě neprovozují ekolabelingové systémy.

Ekologicky šetrný výrobek a služba je ekoznačkou České republiky používanou v Národním programu environmentálního značení. Při udělování této značky je kladen důraz na vliv na životní prostředí a lidské zdraví ve všech životních fázích daného produktu.

Známka zaručuje, že jednotlivé produkty obsahují složky z kontrolovaného ekologického zemědělství. 

Fair trade čili „spravedlivý obchod“ je celosvětové organizované sociální hnutí, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných výrobců z rozvojových zemí a snaha vrátit do mezinárodního obchodu základní etická pravidla a principy.

Logo „Bezpečná hračka“ má označovat, že kupovaný výrobek je bezpečný a zdravotně nezávadný. Hračky jsou klasifikovány podle věkové kategorie a dle analýzy rizik.

Logo Pro-Bio značí, že výrobce je členem svazu Pro-Bio. Nemusí se tudíž jednat o ekologický produkt ve smyslu certifikovaného ekologického zemědělství.

Celoevropská značka pro biopotraviny znamená totéž jako česká „zebra“ (označení grafickým znakem BIO s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“), ovšem týká se rovněž zahraničních produktů.

Logo s vyobrazenou slunečnicí a nápisem Vegan spotřebiteli zaručuje, že kupovaný produkt nebyl testován na zvířatech a neobsahuje žádnou látku živočišného původu.

Značka prokazuje shodu výrobků s požadavky odpovídajících technických norem, právních předpisů, účelu jejich používání a provozuschopnosti. 

Značka informuje, že daná potravina neobsahuje nežádoucí přídatné látky (tzv. éčka) nebo umělá aromata, byla vyrobena pokud možno v našem regionu a splňuje základní nutriční předpoklady. Značka se uděluje na dobu neomezenou, pokud nedojde ke změně složení, balení nebo kvality potraviny.

Národní značka kvality KLASA slouží spotřebitelům a odběratelům k lepší orientaci při identifikaci typických domácích potravin a prezentaci jejich kvality v porovnání s konkurenčními potravinami.

Energetický štítek je nástrojem, kterým se státy Evropské unie snaží pomoci uživatelům koupit maximálně energeticky účinné výrobky a tím snížit celkovou spotřebu energie.

Slovenská obdoba „Ekologicky šetrného výrobku“. Environmentálne vhodný výrobok je takový výrobek, který zatěžuje životní prostředí daleko méně v porovnaní s ostatními výrobky stejných funkčních a užitkových vlastností.

Česká iniciativa Vím, co jím a piju je smluvním partnerem globální iniciativy The Choices International Foundation.

Standard humánní kosmetiky. Celosvětově jediný mezinárodní certifikát pro kosmetiku a spotřební zboží bez pokusů na zvířatech. 

Hodnotící kritéria zahrnují kromě šetrného přístupu k životnímu prostředí při výrobě možnosti ekologické likvidace výrobku i jejich energetickou spotřebu, intenzitu elektromagnetického záření a zdraví škodlivých látek a též uživatelskou přívětivost a kvalitu obrazu (u monitorů a LCD displejů).

Ochranná známka Demeter se užívá pro označení produktů biodynamického zemědělství v cca 50 zemích. Certifikát Demeter je udělován po splnění kriterií nad rámec ekologického zemědělství.

Značka vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o jakosti zemědělských produktů a potravin, jež představují zaručené tradiční speciality. Je určena pro zemědělský produkt nebo potravinu, která je prokazatelně produkována nebo vyráběna po dobu min. 30 let.

Kromě uvedených značek může být výrobek opatřen také přímo textem „Netestováno na zvířatech“ nebo „No Animal-Testing“.

Značku lze udělit jakémukoliv výrobku, na který existuje česká technická norma (ČSN) obsahující požadavky na daný výrobek; výrobek označený touto značkou splňuje všechny technické požadavky příslušné ČSN. 

Ochranná známka BIO garantuje, že potraviny pocházejí z kontrolovaného systému ekologického zemědělství a byly osvědčeny oprávněným certifikačním orgánem. BIO potraviny musí splňovat všechny náležitosti a požadavky nařízení Rady EU 2092/1991 a zákona 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.

Označuje služby a výrobky, které skutečně a prokazatelně vyrobili, kompletovali nebo balili handicapovaní občané. Cílem je zviditelnit práci osob se zdravotním postižením – upozornit na lidi, kteří i přes zdravotní postižení dokážou poskytovat kvalitní služby, vyrábět konkurenceschopné výrobky.

Značka ESČ vyjadřuje shodu vlastností označených výrobků s normami na elektrickou bezpečnost.

Tato značka vyjadřuje skutečnost, že držitel značky poskytuje služby na dobré úrovni, která vyhovuje požadavkům EU a že tato skutečnost je prověřena třetí nezávislou stranou.

Značka vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o jakosti zemědělských produktů a potravin, jež představují zaručené tradiční speciality. Identifikuje produkt z regionu, určitého místa nebo výjimečně i země,  který má určitou jakost, pověst nebo jinou vlastnost.

Dětská obuv, která úspěšně prošla certifikačním řízením, odpovídá požadavkům na ortopedickou a hygienickou nezávadnost a bezpečnost při používání. 

V roce 2006 se v České republice objevila ochranná známka Organic product, kterou uděluje Sdružení pro cenu České republiky za jakost. 

Bio značka Ecogarantie® je udělována hygienickým i pracím a čisticím prostředkům, které jsou prokazatelně šetrné k přírodě.

Zelenomodré logo Regionální potravina na obalech výrobků spotřebitele informuje, že produkt i suroviny použité při jeho výrobě pochází z domácí produkce. Produkt musí být vyroben na území kraje, ve kterém bylo ocenění uděleno, a ze surovin dané oblasti.

Logo CEFF (Certified E-Friendly Food) najdete na potravinách, které neobsahují nejvíce sledovaná éčka, mezi než patří konzervanty, umělá barviva, sladidla a glutamáty. Seznam nejčastějších éček je uveden v databázi poskytovatele značky.

Značka QZ zastupuje oblast textilních výrobků a služeb souvisejících s údržbou textilu.

Výrobky takto označené obsahují minimálně 90% sběrového papíru. Směrnice pro její udělení jsou neveřejné.

Značka má zaručovat zvýšenou úroveň bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti a kvality hračky. Je součástí programu Česká kvalita.