Tradiční česká značka kvality potravin – KLASA

Označení národní značkou kvality KLASA je udělováno ministrem zemědělství České republiky, a to pouze potravinám, které jsou mimořádně kvalitní. Pomáhají takto vysoce kvalitní potraviny odlišit od těch méně kvalitních. V současné době je tato značka umístěna na 973 produktech od 226 výrobců.

Cíl značky KLASA

Národní značka kvality potravin byla vytvořena s cílem usnadnit orientaci zákazníků při výběru kvalitních potravin. Logo KLASA zaručuje nejvyšší kvalitu zemědělských a potravinářských výrobků. Když se podíváme do zahraničí, tak ekvivalentem k české KLASA je např. rakouská značka AMA-Gütesigel-Geprufte Qualität Austria.

Jak může výrobce značku KLASA získat?

Výrobce, který zažádá o označení svých produktů značkou KLASA, musí splňovat obecné i specifické podmínky. Žadatel musí prokázat vysokou kvalitu svých výrobků. Potraviny musí prokazovat jedinečnost v porovnání s běžně dostupnými výrobky na trhu. Konkrétně např. produkt musí být nějakou dobu na český trh dodáván, než vůbec může výrobce o toto označení zažádat. Značka KLASA je udělována pouze na 3 roky. Potraviny jsou ale i tak každoročně kontrolovány, zdali se nezměnilo složení a výrobky stále odpovídají kvalitě. Označení KLASA mohou získat i zahraniční firmy, ale pouze tehdy, když samotná výroba potravin probíhá na území České republiky.